27.04.´ 22: Austausch mam Ministère de la Famille

27.04.´ 22: Austausch mam Ministère de la Famille

Den 27.04. ´ 22 huet en Austausch tescht der FEL an dem Ministère de la Famille respektiv mat der Zukunftskees stattfonnt.

Deel geholl hun:

-Pierre Lammar -Myriam SCHANCK -Marc Konsbruck

Haaptthema war den congé d´ accueil/parental an d´ Reform vum Kannergeld.

Weiderliesen...
Newsletter N° 1

Newsletter N° 1

D´Newsletter enthält Neiekeeten am Beraich vum placement familial zu Lëtzebuerg an Informatiounen ronderem Aktivitéiten déi eisen Verain fir Iech unbidd.

Themen vun deser Newsletter:

  • HERO Studie vun der Uni.lu
  • Reform vum Jugendschutzgesetz
  • Supervision fir Pflegeeltern: Datumer 2022
  • Schlé...
Weiderliesen...