Iwwert eis

FleegeElteren Lëtzebuerg a.s.b.l.

1, Rullewee
L-9365 Eppeldorf

De Comité:

  • Molitor Mireille, Präsident
  • Schons Karin, Caissier
  • Beckius Eve-Lynn, Secretaire
  • Barthel Françoise, Member

D´Zil vun der Associatioun ass et:

  • Vertriede vun den Interessie vun de Fleegekanner an de Fleegefamilljen
  • Promotioun vum Dialog tëscht Ministèren, Office National de l´enfance (ONE), den 3 Services ´accompagnement placement familial, Institutiounen, Associatiounen, asw.
  • Promotioun vum Austausch tëscht Fleegefamilljen a Fleegekanner,
  • Ëmsetzung vun Informatiouns- a Sensibiliséierungsmesurë fir de Public.

Kontakt:

Via eisen Kontaktformulaire

Telefon: +352 621 474 660 (Molitor Mireille, Präsidentin)

Kontosinformatiounen:

BIC: BCEE LULL

Iban: LU40 0019 2355 4566 0000

Statuten: download

Régistre du Commerce et des Sociétés:

F5865