Links & Downloads

1) Dokumenter vun der FEL

2) Dokumenter vum Minstère an vum Office National de l´Enfance (ONE)

All d’Dokumenter kënnen hei erof gelueden ginn: Webseite

D´Famillen déi vun Arcus betreit gin, mussen en Formulaire ausfellen. D´Famillen déi vun der Croix-Rouge oder vun dem Kannerduerf betreit gi, brauchen keen Formulaire auszefëllen, mee kennen hir acquittéiert Rechnungen direkt bei hirer Kontaktpersoun ofginn.

Wat fir eng Fraisen all eligibel fir en Remboursement sinn, fënnt een an der "Annexe B" heidrenner.

3) Gesetzestexter (Auswiel)

4) Conventions cadre AEF

5) Parlamentaresch Froen (Auswiel)

6) Wessenschaftlech Artikelen (Auswiel)

7) Presseartikelen (Auswiel)

8) Aner Dokumenter