Juli 2021: Positiounspabeier vun der FEL zu den Reformen vum Jugendschutzgesetz an vum Gesetz zu der "aide à l ́enfance et à la famille"

FleegeElteren Lëtzebuerg asbl huet en Positiounspabeier zu den Reformen vum Jugendschutzgesetz an vum Gesetz zu der "aide à l ́enfance et à la famille" ausgeschafft.

Link Download