20.3.´24: Virstellung vun der Etude "HERO": Mental Gesondheet vu Kanner a Jugendlecher, déi an Heemer a Fleegefamilljen zu Lëtzebuerg opwuessen

20.3.´24: Virstellung vun der Etude "HERO": Mental Gesondheet vu Kanner a Jugendlecher, déi an Heemer a Fleegefamilljen zu Lëtzebuerg opwuessen

Am Kader vum 50. Anniversaire vun der Ausbildung vun den Educateuren an Educatricen zu Lëtzebuerg presentéiert d’Pascale Engel de Abreu an hier Equipe vum Grupp fir Sozio-Emotional a Kognitiv Entwécklung op der Universitéit Lëtzebuerg hire Fuerschungsprojet HERO. HERO ass déi éischt landeswäit quantitativ Studie, déi sech mat der mentaler Gesondheet vu Kanner a Jugendlecher beschäftegt, déi an Heemer a Fleegefamilljen zu Lëtzebuerg opwuessen, och als Friemënnerbréngung bekannt. Am Joer 2023 goufen zu Lëtzebuerg eng 1.400 vulnerabel Kanner a jonk Erwuessener ausserhalb vun hire Familljen ënnerbruecht.

E Placement ass eng Mesure, bei der Kanner a Jugendlecher an d’Ophutt vum Staat geholl ginn, deen domadder d’Verantwortung fir hir gesond Entwécklung dréit. Allerdéngs weist d’international Fuerschung kloer, dass et ee méi héije Risiko vun Entwécklungs- a psychesche Problemer bei Kanner gëtt, déi placéiert goufen. D’Promotioun vun der mentaler Gesondheet vu Kanner a Jugendlecher a Friemënnerbréngung ass en zentraalt Uleies vun der Kannerschutzpolitik. Fir effektiv Interventiounen a Präventiounsmesurë fir vulnerabel Kanner a Jugendlecher ze entwéckelen, ass e bessert Verständnis vun de Facteuren néideg, déi d’mental Gesondheet an d’Entwécklung beaflossen.

An Zesummenaarbecht mam Lycée technique pour professions éducatives et sociales an dem Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher.

Dr Pascale Engel de Abreu, Associate Professor of Psychology uni.lu

Mëttwochs, den 20. Mäerz 2024, 19h an der BNL (Bibliothèque nationale du Luxembourg)

Adress: 37D, Av. John F. Kennedy, L-1855 Kirchberg Luxembourg

Obligatoresch Unmeldung