27.07.´22: Treffen vun der Arbechtsgrupp "plateforme accueil en famille"

27.07.´22: Treffen vun der Arbechtsgrupp "plateforme accueil en famille"

FleegeElteren Lëtzebuerg asbl as op eng Versammlung vum Aarbechtsgrupp "plateforme accueil en famille" mam MENEJ, ONE an den 3 services d´ accompagnement invitéiert.

Um Ordre du jour stinn:

  • Présentation de l’avant-projet de règlement grand-ducal concernant les familles d’accueil

  • Prise de position:

    • FEDAS
    • FleegeElteren Lëtzebuerg asbl
  • Divers