20.3.´20: Generalversammlung 2020

20.3.´20: Generalversammlung 2020

Léif Famillen,

heimatter invitéieren mir Iech ganz häerzlech op eis Generalversammlung, déi den 20. Mäerz 2020 ëm 19.30 Auer am

Dimmi Si
Route de Colmar-Berg
L-7525 Mersch

ofgehaalen gëtt.

Daresuerdnung:

  • Usprooch vum Präsident
  • Aktivitéitsberiicht 2019
  • Keesseberiicht
  • Entlaaschtung vun der Keess
  • Neiwiehl vun de Keesserevisoren
  • Entlaschtung vum Komitee
  • Ausbléck op 2020
  • Fräi Aussprooch

Duerno iessen mir do zesummen.

Fir datt mir reservéieren kennen, wieren mir frou, wann dir Iech bis den 17. Mäerz beim Birgit umellt.

Mir freeën eis ëmmer iwwer nei Memberen, nei Iddien an Ureegungen am Komitee. Meld Iech einfach bei der Generalversammlung.

Mat beschte Gréiss
De Komitee vun de Fleegeelteren Lëtzebuerg

Gepost vun

Birgit