19.05.´22: nationalen Aktiounsplang: "Zesumme fir d'Rechter vum Kand"

19.05.´22: nationalen Aktiounsplang: "Zesumme fir d'Rechter vum Kand"

Lancement vun der Kannerrechtsstrategie a vum nationalen Aktiounsplang 2022-2026: "Zesumme fir d'Rechter vum Kand"

Am Kader vun der nationaler Kannerwoch huet de Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, den 18. Mee 2022 den nationalen Aktiounsplang fir d'Kannerrechter zu Walfer um eduPôle lancéiert. Den nationalen Aktiounsplang (PAN) ass net exhaustiv, mee behandelt déi Prioritéiten, déi de Comité fir d'Kannerrechter fir Lëtzebuerg festgeluecht huet.

Méi Infoen hei

Download vun der Publication "Zesummen fir d'Rechter vum Kand" (Pdf - 2,48 Mo)